İzmir Hafriyat

Büyük küçük fark etmeksizin tüm bina temellerinin kazı ve diğer işlemlerinin tümü için gerekli olan hafriyat hizmetleri gerek vinç ve benzeri makinelerin kullanılmasında ve gerekse diğer tüm işler için profesyonellik ister.

Hafriyat hizmetleri için bilinmesi gereken temel mesele, fabrika, hastane gibi büyük donatıların temellerinde ve tüm binaların temellerinde ilk inşaat aşamasıdır. İnşaat temellerinin kazılması, yıkım işlemleri, molozların kaldırılması, drenaj ve tüm çalışmalar ustalık, bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir.

Alanında uzman ve tecrübeli çalışanları, son model makine ve cihazları ile profesyonel anlamda çalışmalarını sürdüren Efendioğlu hafriyat hizmetleri bu alanda en kaliteli ve güvenilir hizmetleri sunuyor.

Bugün okul, hastane, yol ve köprü, fabrika ve gökdelen gibi dev inşaatlarda da vinç hizmetleri ve hafriyat hizmetlerini başarıyla yürüten, Efendioğlu hafriyattan en kaliteli hizmeti alabilirsiniz.

Hafriyat Nasıl Kullanılır?

Söz konusu tüm inşaatların alanından çıkan taş, toprak, moloz, demir ve diğer malzemelerin usulüne uygun olarak alınması, temel kazısının yapılması, inşaat alanının temizlenerek inşaata hazır hale getirilmesi işlerinin tamamına hafriyat çalışması denilir.

İnşaat yapılacak olan yerin temelinden dev kayalar, kum, çakıl taşları ve toprak çıkabilir. Alandan çıkan bu malzemelerin toplanması, inşaat yapılacak yerde daha önceden bina varsa yıkılarak çıkan malzemelerin ayrıştırılması ve temizlenmesi de hafriyat çalışmaları kapsamındadır.

İnşaat temel alanının kazılması, sert zeminin yumuşatılması, kaya ve taşların kırılması ve çıkan tüm malzemenin taşınması için uygun araçların, makinelerin kullanılması gerekir. Ayrıca söz konusu makinaların kullanılması için operatörün tecrübeli, belgeli ve yetenekli olması da aranana özellikler arasındadır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, hafriyat ve hafriyat işlerinde makinelerin yoğun ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Kazıyıcı, yükleyici, ekskavatör, buldozer, hafriyat işlemlerinde kullanılan makinelerin başında gelmektedir. Alandan çıkartılan hafriyat malzemeleri başla inşaatlarda, ıslah alanlarında ve daha pek çok yerde kullanılabilir.

Hafriyat çalışmalarına başlamadan önce gerekli ruhsat işlemleri ve izinlerin tamamlanması gerekmektedir. Aksi halde hafriyat işi başlatılamaz ve gerekli kazı çalışmaları yapılamaz. Hafriyat, çok ciddi olumsuz sonuçları olabilecek bir iş olduğundan, hafriyat çalışmaları deneyimli mühendis ve teknik personel nezaretinde yapılmalıdır.

Hafriyat çalışmalarında meydana gelebilecek aksaklıklar, telafisi mümkün olmayan mal ve can kayıplarına yol açacaktır. Hafriyat alanlarına yakın binaların temellerinde meydana gelebilecek heyelanlar binaların yıkılmasına neden olabilir. Kazı alanında meydana gelecek kazalar ve heyelanlar hayati sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, hafriyat alanında çalışmaya başlamadan önce tüm inşaat risklerine karşı kapsamlı sigorta yaptırmak önemlidir.

Hafriyat Nasıl Kullanılır?

Hızlı Teklif İçin

Hızlı teklif için hemen iletişime geçin!

 • Telefon Numarası

  Hafriyatta Kullanılan Araçlar

  Hafriyatta Kullanılan Araçlar

  Hafriyat hizmetlerinin usulüne uygun ve başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sorunsuz tamamlanması için kullanılması gereken bazı araçlar ve ağır makineler vardır.

  Temel anlamda hafriyat çalışmalarında kullanılması gereken araçlar iki başlık altında toplanır ve bunlar şu şekildedir;

  Hafriyat çalışmaları kapsamında sıklıkla kullanılan kazı araç ve gereçleri ise şunlardır;

  Hafriyat işlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için ayrıca delici araçlara da ihtiyaç durulmaktadır ve bu araçlar şu şekildedir;

  Hafriyatta Kullanılan Araçlar

  Hızlı Teklif İçin

  Hızlı teklif için hemen iletişime geçin!

  • Telefon Numarası

   Hafriyat Yapılırken Neye Dikkat Edilmelidir?

   Hafriyat Yapılırken Neye Dikkat Edilmelidir?

   Binanın temelinin kazılması, binaya arazi tahsisi, gerekli projelerin hazırlanması ve hafriyat ve inşaat için gerekli izinlerin alınmasından sonra fiili inşaat çalışmalarının başlangıcında ilk adımdır.

   Bina temel kazısı, hafriyat işlerini ve uygun kazı dolguları için hafriyat malzemelerinin taşınmasını ve doldurulmasını içerir. Hafriyat çalışmaları için yasal süreçlerin takip edilmesi, usulüne uygun araç ve gereçlerin kullanılması ve her aşamada hassas ve iş disiplini ile çalışılması gerekir.

   Bina temelinin doğru bir şekilde kazılabilmesi için hafriyat yapılacak alanın projeye göre yetkin mühendis ve yöneticiler tarafından net bir şekilde tanımlanması ve işaretlenmesi gerekmektedir. Bu işaretlemedeki en ufak bir hata bile tüm yapının hatalı olmasına neden olacaktır. Kazı ve hafriyat çalışması yapacak firma çalışmadan önce kontrol edilmeli ve gerekli testler yapılmalıdır.

   Hafriyat alanı ve çevresinin durumu, kullanılacak alet ve ekipmanların doğru belirlenmesi için önemlidir. Çevrede hafriyat sonucu zarar görebilecek yapı, bina, makine ve teçhizat varsa, kazı ve kazma işlemlerinin çevreye zarar vermeden nasıl yapılacağının planlanması gerekir.

   Mobil makine ve ekipman gibi malzemeler kaldırılmalıdır. En zoru, kazılacak alanı sınırlayan komşu binalardaki zemin kazılarıdır.

   Medyada bu tür kazılar yapılırken çevredeki binaların zarar görmesinden hatta çevredeki binaların yıkımına kadar uzanan olaylardan sıklıkla bahsedilmektedir. Hafriyat sahası kontrol edilerek uygun araç, gereç ve ekip temin edildikten sonra gerekli hafriyat işlemlerine geçilir.

   Hafriyat sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da hafriyat sırasında mevcut altyapının zarar görmemesidir. Su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik tesisatı iyi tespit edilmeli ve buna göre hafriyat yapılmalıdır.

   Hafriyat süreci içinde yapılan kazı işlemleri tamamlandıktan sonra ayrıca şunların yapılması gerekir;

   Tüm bu kurallara uyulduktan sonra ve gerekli tedbirler alındıktan sonra da hafriyat alanına inşaatta çalışacaklar dışında canlı girişinin olmaması gerekir.

   Hafriyat Yapılırken Neye Dikkat Edilmelidir?

   Hızlı Teklif İçin

   Hızlı teklif için hemen iletişime geçin!

   • Telefon Numarası

    Hafriyat Yapılırken Neye Dikkat Edilmelidir?

    Hafriyat Yapım Aşamaları

    Hafriyat süreci tüm aşamaları ile hassasiyetle planlanması ve dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Binanın konstrüktif tasarımına ve inşaatına başlamadan önce çevre analizleri yapılır. Mimari tasarım, çevresel analiz, müşteri gereksinimleri ve bütçenin değerlendirilmesiyle başlar. Bu aşamada belediye alan planları yürürlüğe girer.

    Hafriyat çalışma süreçlerinin kapsamında işlem aşaması olarak öncelikle şunlar söylenebilir;

    Hafriyat süreçlerinin en önemli aşamalarından biri de inşaat projesinin hazırlanmasıdır. Resmi süreçler içinde bulunan proje çalışması hazırlanmadan kazıya başlanması mümkün değildir. Hazırlanan projeler mimar ve mühendislerin onayı ile belediyeye sunulur. Belediyenin bu projeleri inceleyip yapı ruhsatı ve yapı ruhsatı vermesiyle inşaat aşaması başlar.

    Hafriyat Ne Kadar Sürer?

    Hafriyat çalışmalarının kaç gün süreceği ya da ne kadar süreyi kapsayacağı elbette inşaat sahasının kapsamına, inşaatın büyüklüğüne ve projesine göre değişecektir. Plan ve proje tamamlandıktan sonra inşaatların ilk olarak hafriyat işleri yürütülür.

    Binanın kurulacağı zemindeki kazı ve dolgu işlemlerinin tamamı hafriyat süreci içindedir. Bu süreçte, inşaat projesinde belirtilen temel derinliğine ulaşmak için zeminin kazılması ile hafriyat süreci başlar. Hafriyat toprağının inşaat sahasından taşınması ve temel altında ve temelden sonra yapılan dolgu çalışmaları da hafriyat aşamasına ait işler olarak kabul edilir.

    Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra temel işleri yapılacaktır. Kazıların yapıldığı zeminde temeller doldurulup sıkıştırılır ve temele başlanır. Temel aşaması, temel donatılarının yapılarak bodrum katına kadar beton üretiminin tamamlanması için yapılan tüm çalışmaları içerir. Engebeli zeminlerde kullanılan tüm zemin iyileştirme yöntemleri temel maliyetini ve inşaat süresini etkiler. Söz konusu hafriyatın ne kadar süreceği projenin büyüklüğüne ve kapsamına bağlı olarak değişecektir.

    Hafriyat Nerde Yapılır?

    Kazı çalışmaları için ücretsiz etüt yapılması durumunda arazi yapısı, zeminin jeolojik özellikleri, etüt alanının büyüklüğü gibi veriler ışığında hangi ekipman, araç ve makinelerin kullanılacağına dair ön etüt de yapılır. Tasarım aşamasında uzman mühendislerimiz tarafından nihai değerlendirme yapılırken, sahada bulunan tüm unsurlar hakkında da fikirlere başvurulur.

    Bu sayede zaman kaybetmeden, kazı çalışmasını sağlıklı ve istenilen şekilde yürütebilmek, süreci iyileştirmek, olası sorunları öngörmek ve önlem almak için gerekli planlama yapılır. Uygun iş makinelerinin ve operatörlerin belirlenmesi, ara sıra taşınan malzemeler için uygun taşıma araçlarının seçimi, sürücü deneyimi, gerekli izinlerin alınması planlama sürecindeki temel unsurlar arasındadır.

    Söz konusu hafriyat çalışmaları yer altı ve yer üstü tüm düzenlemelerde, inşaat temellerinde, tünel, yol ve köprü yapımlarında ve büyük inşaat projelerinde hassasiyetle yürütülür.

    Hafriyat Ne İçin Kullanılır?

    Hafriyat, inşaat sahasında toprak, taş veya kaya kazısı, hafriyat ve moloz taşınması ve bunların belirli izin verilen alanlarda doldurulması ile ilgili tüm çalışmaları içeren tüm faaliyetler için kullanılan terimdir. Günümüzde gerekli güvenlik önlemleri alınarak modern makinelerle kazı yapılabilmektedir.

    Hafriyat çalışmalarının yapılış şekli ve uyulması gereken kurallar, teknik şartname, iş güvenliği yönetmeliği ile belirlenir. Yerleşik kurallara uymak, uygun araç ve gereçleri kullanmak ve profesyonel bir operatör kiralamak son derece önemlidir. Olası kazalar sonucunda meydana gelebilecek yaralanma ve can kayıplarını önlemek için ilgili şartnamelere ve güvenlik önlemlerine uyulması ve hafriyat işlerinde uzmanlaşmış firmalarla iş birliği yapılması gerekmektedir.

    Hafriyatta Hangi Araçlar Kullanılmalıdır?

    Eskiden kazma kürekle ve el gücü ile yapılan tüm kazı ve hafriyat çalışmaları günümüzün üstün teknolojileri ile üretilen büyün makinelerle yapılmaktadır.

    Günümüzde hafriyatta kullanılan iş makinaları şu şekildedir;

    • Paletli ya da lastik tekerlekli ekskavatör makineleri
    • Büyük boyutlu buldozerler
    • Her türlü taşıma ve doldurma için kamyonlar
    • Kazı yapmak için skreyper makineleri

    Bu makineler ile büyük ve küçük tüm projeler çok daha kısa sürede ve başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca makinelerle çalışan personelin iş kapsamı da azaltılmıştır. Bu makinelerin kullanımında yeni iş kolları ortaya çıkmıştır.

    Hafriyat Fiyatları Nelerdir?

    Hafriyat işlerinin uygun araçlarla yapılması, projelere uygun olarak yapılması ve tecrübeli çalışanlarla kurallara uyularak yapılması kadar fiyatları da son derece önemlidir. Bu kadar önemli olan hafriyat fiyatları konusunda Efendioğlu hafriyat hizmetleri, her zaman profesyonel iş disiplini ve uygun fiyat tariflerini uygulamaktadır.

    Hafriyat sektöründe nakliye, yıkım, hafriyat, kuyu temelleri gibi birçok iş alanında deneyimli ekiplerle hizmet veren firmamız, geniş hizmet ağı ile ihtiyaç duyduğunuz her yerde hizmetinizdedir. Başarılı projelere bakarak yeteneğimize ve iş kalitemize kendinizi inandırabilir, sorularınız varsa müşteri temsilcilerimize sorabilirsiniz.

    Madencilik sektörünün her zaman beklentilerinin ötesinde hizmet veren ve müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutan firmamız, hizmet kalitesini düşürmemek için çalışma alanlarını sürekli genişletmekte ve en teknolojik makinelerle sizlere hizmet vermektedir.

    Hafriyat İşi Ne Kadar Sürer?

    Hafriyat işinin ne kadar süreceği sorusuna cevap verebilmek için projenin ayrıntılı olarak incelenmesi, kazı yapılacak alanın incelenmesi ve tüm ayrıntıların gözden geçirilmesi gerekir. Söz konusu projenin büyüklüğü, projenin detayları, kazı yapılacak olan arazinin toprak yapısı ve coğrafi şartları gibi birçok konu hafriyat işinin süresini etkileyecektir. Efendioğlu hafriyat hizmetleri tarafından her türlü hafriyat işleri projenin özelliğine göre mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak iş teslim edilir.