Bina yıkımı günümüzde artık çok önemli bir hale gelmiştir. İnşaat sektörünün gelişmesi ile beraber artık bina yıkımı da büyük önem kazandı.

Bina yıkım işlemlerinin daha teknolojik şekilde ve daha hızlı yapılması sağlanıyor. Bu anlamda bina yıkım işlemlerini gerçekleştiren pek çok firma mevcut.

Bu anlamda kaliteli bir bina yıkımı firmasının tercih edilmesi büyük önem taşır. Bunun nedeni bina yıkım işlemlerinin büyük dikkat gerektirmesidir. Bina yıkımında oluşabilecek yanlış bir durum hem maddi hem de manevi kayıplara yol açabilir.

Bu nedenle de bina yıkım işlemlerinin kaliteli bir bina yıkım firmasına devredilerek yapılması gereklidir. Ülkemiz bu konuda son yıllarda oldukça gelişmiş olup çok fazla sayıda firma mevcuttur.

bina yıkım
Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Bina yıkımı dendiği zaman akla ilk gelen sorulardan biri Bina yıkımı nasıl yapılır sorusudur. Öncelikle şunu söylemek lazım ki bina yıkım teknikleri yıkılacak binanın tipine, yaşına ve kat sayısına göre değişkenlik gösterebilir.

Bu anlamda tek bir bina yıkım metodu mevcut değildir. Yıktırılmak istenen binanın nasıl bir bina olduğu daha önceden belirtilmelidir. Yıktırmak istenilen bina için çeşitli kurumlardan daha önceden çeşitli izinler ve evraklar alınması gerekir.

En çok kullanılan bina yıkım metotları, çekme halatı vasıtası ile yıkım, patlayıcı yıkım, lazer kesim ile yıkma, kat eksiltme ile yıkma ve ekskavatör ile yıkma metotlarıdır.

Çekme halatı ile yıkım işlemleri genel olarak cami minaresi ya da binaların bacaları için tercih edilen yöntemlerden biridir. Uzun ve ince mimari yapıda olan unsurların yıkılmasında bu metottan istifade ediliyor. Çekme halatlarının uzun yapının neresinden bağlanacağı proje üstünde çizildikten ve teknik hesaplama işlemleri yapıldıktan sonra belirlenmesi gerekir.

Patlayıcı ile yıkım metodu genel olarak etrafında yapı olmayan binaların yıkılmasında tercih ediliyor. Bina patlayıcı malzemeler ile taşıyıcı bağlantılarından zayıf duruma getirilir ve uygun bir zamanda gerekirse ses şiddeti ile yıkılıp işlem bitirilir.

Lazer ile yıkım işi, sessiz yapılmak arzu edilen bina yıkımında tercih ediliyor. Etraftaki yapıların hassas binalar olması, gürültü arzu edilmemesi ve yıkımın çevreye zarar verme olasılığı üstüne bu metot üzerinde karar kılınıyor.

Kat eksiltme ile yıkım işi, yüksek yapıların en üst katından başlayıp yavaş biçimde, kat kat yıkılması metodudur. Bundan sonra ekskavatörün yetişebileceği yere gelindiğinde ise farklı metotların de uygulanması ile yıkım geleneksel biçimde tamamlanır.

Ekskavatör ile yıkım işi ise ucuna takılan bir aygıt ile iş makinesini kullanıp yıkım yapılması yöntemidir. Altı kata kadar uygun olarak kullanılabiliyor.

Bina yıkımlarında özellikle kalabalık bölgelerde bulunan binaların yıkılmasında çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerden en bilineni lazer ile yıkım yöntemidir. Bu anlamda lazer ile yıkım yöntemi sessizlik gerektiren ve kalabalık bölgelerde uygulanır. Lazer ile yapılan yıkımlar diğer binalara herhangi bir zarar gelmez ve diğer binalardaki kişiler yıkım işlemleri sırasında fazla ses duymaz.

Diğer yıkım metotlarında ise yıkım yapılırken çok fazla ses çıkabiliyor. Bu anlamda her ne kadar pahalı bir yıkım metodu olsa da lazer ile yıkma metodu kalabalık bölgelerde uygulanması elzem bina yıkım metotlarından bir tanesidir.

Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Hızlı Teklif İçin

Hızlı teklif için hemen iletişime geçin!

 • Telefon Numarası

  Bina Yıkım Ruhsatı

  Bina Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?

  Daha önceden de belirtildiği gibi bina yıkımı işlemleri için çeşitli belge ve evrakların düzenlenerek çeşitli resmi kurumlara ibraz edilmesi gereklidir. Bu işlemlerden sonra eğer ki bina yıkım işlemine izin verilirse bina yıkım işlemleri gerçekleşebilir. Bu anlamda bina yıkım işlemlerinin uzun süren prosedürlere sahip olduğu ve her istediğimiz zaman bina yıkım yapamayacağınız anlamına gelir.

  Yıkım kararlarında yetkili merci ve makamlar binanın olduğu yere göre şekillenir. Belediyelere bağlı olan bölgelerde eksikliği giderilmemiş binaya ilişkin yıkım kararını alırken kamu imtiyazını belediye encümeni alırken valiliğe bağlı olan yerlerde ise bu yetki il idaresi tarafından kullanılır. Kolluk kuvveti ile gerçekleştirilen bu tür yıkımlarda bütün masraflar eksikliğin olmaması için süre verilen ilgiliden tahsil edilir. İmar Kanunu uyarınca yıkım kararlarında yetkili merci ve makamlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayılıyor.

  Bu anlamda “Yapı tatil tutanak düzenlendiği zamandan itibaren bir ay içerisinde yapı sahibince binanın ruhsata uygun duruma getirilmediğinin ya da ruhsat alınmadığının alakalı idaresince saptanmasına karşın iki ay içerisinde hakkında yıkım kararı alınmayan binalar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına karşın altı ay içerisinde ilgili idaresince yıkılmayan binalar, yıkım ücretleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden verilmek üzere Bakanlıkça yıkılabilir ya da yıktırılabilir.”

  Bina yıkım ruhsatı almak için çeşitli prosedürlerin aşılması gerekir. Bu prosedürler için gerekli olan evraklar aslında bina yıkımının uygun olup olmadığının anlaşılması için gereklidir. Bu anlamda bu tür belgelerde herhangi bir yanlışa yer verilmemesi gerekiyor. Yanlış bilgi verildiği açığa çıkarsa bunun ağır cezai yaptırımının olduğu bilinmelidir.

  Bina yıkım için gerekli belgeleri listelemek gerekirse;

  Bu tür belgelerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Daha sonra bu müdürlükler durumu değerlendirerek binanın yıkım için uygun olup olmadığı gibi durumları kontrol ederler. Eğer ki yıkım için izin verilirse binanın yıkım için uygun olduğuna karar verilmiş olur ve yıkım işlemleri başlayabilir.

  Hızlı Teklif İçin

  Hızlı teklif için hemen iletişime geçin!

  • Telefon Numarası

   Bina Yıkımı Ne Kadar Sürer

   Bina Yıkımı Ne Kadar Sürer?

   Bina yıkımı kaç gün sürer sorusu herkes tarafından sıklıkla soruluyor. Ev yıkımı için önceden anlaşma sağlanan zamandan önce bir de tahliye zamanı vardır. Genel olarak bunun için en fazla 60 güne kadar bir süre belirlenir.

   Belli bir prosedürün takip edilmesi gerektiği için istenen bu azami süre içinde bütün kat maliklerinin hanelerini boşaltması önemlidir, bunun nedeni yıkım başlamalı, daha sonra diğer sürece geçilmelidir.

   Bu tür yıkım işleri konusunda hafriyat şirketleri yetkilendirilmekte, güvenli ve sağlıklı yıkım için gerekli iş güvenliği önlemleri alınmaktadır. Her yönü ile güvenli bir yıkım için çevre güvenliği alınması ve yıkım usulüne uygun biçimde yapılması gerekir.

   Bina Yıkımı Neden Yapılır?

   Bina yıkımı inşaat alanlarında en tehlikeli ve düzgün şekilde olması gereken işlerden birisidir. Özellikle de kentsel dönüşüm olan yerlerde, binaların depreme dayanıklı olmadığının saptanması ile bina yıkımları artar. Bazı durumlarda çok geniş mekânda aynı anda birden fazla yıkım yapılmakta, deprem riski fazla olan yerler hızlı biçimde dönüştürülmeye çalışılıyor.

   Deprem riski dendiği zaman akla ilk gelen kentlerden biri olan İstanbul bina yıkımı açısından en fazla talebin geldiği yerlerin başındadır. Bu nedenle gerek İstanbul gerekse diğer kentsel dönüşüm mekanlarında yıkımların planlı biçimde yapılması, uzman operatörlerin olması, iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve hafriyat taşınması koordinasyonlu biçimde tasarlanmalıdır.

   Bina yıkımlarının yapılmasının diğer bir nedeni ise eskiyen binanın tehlike arz ettiği durumlarda yıkılmasıdır. Yıkıldıktan sonra oraya yeni bina yapılmayacak bile olsa yıkım işlemleri yapılabilir çünkü bina eski olduğu için çevreden geçenler için tehlike arz edebilir.

   Bina Yıkımı Neden Yapılır?

   Hızlı Teklif İçin

   Hızlı teklif için hemen iletişime geçin!

   • Telefon Numarası

    Bina Yıkım Kararı

    Bina Yıkımı Kararı

    Yıkım kararı ve yıkım yetkisi Anayasanın 35.maddesinde yazılmış olan ana haklardan “mülkiyet hakkı” ile alakalı ve sınırlandırma durumu olarak karşımıza çıkan bir tasarruf biçimidir. Yıkım yetkisi, yönetimin kamu gücünü en iyi ve etkili şekilde kullandığı durumlardan bir tanesidir.

    Zira hedefi her ne kadar hukuka aykırı biçimde inşa edilmeye çalışılan ya da edilmiş ve değiştirilmesi arzu edilen bir yapının hukuka uygun duruma getirilmesi olsa da ilgilisinin rızası haricinde uygulanması arzu edilen bir karar olması yönü ile bariz ve uygulanabilir bir yönetimsel işlem olarak karşımıza çıkar. Bakıldığı zaman bina yıkımı yapılması gerekenler bu şekilde sıralanabilir.

    Bina Yıkım Maliyeti Hesaplama

    Daha önceden de belirtildiği üzere bina yıkımı maliyetleri oldukça değişkendir. Bunun nedeni binaların kaç yaşında olduğu, kaç kattan oluştuğu ve ne kadar büyük olduğu gibi durumların değişkenlik göstermesidir.

    Bakıldığı zaman bina yıkım işlemlerine bakıldığı zaman bina yıkım fiyatlarının şu şekilde olduğu görülür;

    Burada yer alan fiyatlar ortalama fiyatlar olup firmadan firmaya ve şehirden şehre değişkenlik gösterebilir. Bu anlamda fiyatlara dikkat edilerek danışmanlık hizmeti alınmalı ve bina yıkım fiyatlarının belirlenmesi iyi bir şekilde yapılmalıdır.

    Bina Yıkım Maliyeti
    Bina Yıkım Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

    Bu soru herkes tarafından merak ediliyor. Burada önemli olan şey binanın kaç metrekare olduğudur. Binanın metrekare hesabı yapılarak ne kadarlık bir fiyat biçileceği öngörülür. Bunun haricinde yıkım tekniğinin ne şekilde olduğu da büyük önem taşır. Bina tekniği bir binanın yapımında büyük önem taşır ve fiyatı büyük ölçüde belirler. Bina yıkımı kaç para sorusu bu şekilde cevaplanabilir.

    Bina Yıkım Kararı Nasıl Alınır?

    Daha önceden de belirtildiği gibi bina yıkım kararının alınabilmesi için çeşitli belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler gerekli müdürlüklere teslim edilmelidir. Bu teslimden sonra müdürlükten gelecek izin beklenmeli ve geldikten sonra yıkım işlemlerine başlanmalıdır.

    Bina Yapımı Ne Kadar Zaman Alır?

    Bina yapımı binanın kat sayısı, metrekare sayısı, binanın özellikleri ve binayı yaparken kullanılacak tekniklere göre değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak birkaç ay ya da bir yıl kadar bir süreden bahsetmek mümkün. Büyük binalarda ise bu süre iki yıla kadar uzayabilir.

    Bina Yıkımı İşi Ruhsatı Nedir?

    Bu ruhsat İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınır. Bu ruhsatların alınması için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları sağlayan binalar yıkıma hazır olduğu anlamına gelir ve yıkıma başlanabilir.