İnşaat Malzemeleri

İnşaat Malzemeleri İzmir

Bu işin tanımı ve hizmeti oldukça açıktır. Satılması planlanan inşaat malzemeleri ilgili reyonlara yerleştirilir.

Talep doğrultusunda müşterilere ilgilendikleri ürünlerle ilgili detaylı teknik bilgi verilir. Ek olarak, müşteriyi ürünün fiyatı hakkında bilgilendirerek satın alma gerçekleştirmesi konusunda fikir desteği sağlanır. Ürünün satışı gerçekleştikten sonra fatura, sevk irsaliyesini ya da yazar kasa fişini kesilir.

Satışı gerçekleşen ürün müşteriye sorunsuz teslim edilir. Varsa müşterinin şikayet ve önerileri not alınır, talepleri değerlendirilir. Mevcut müşterilerin memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler tekrarlandıkça yeni müşteriler kazanma potansiyeli artar.